Petice proti novému logu UP

   
           
      Aktuálně: Závěry ze shromáždění akademické obce dne 3. června    
     

 

Aktuální stav kauzy „Nový vizuální styl UP“

Na veřejném shromáždění akademické obce UP dne 3. června 2008 rektor veřejně deklaroval, že při svém rozhodování o osudu nového vizuálního stylu hodlá přihlížet k usnesením a doporučením senátů jednotlivých fakult a senátu UP.

Současný stav: Přijetí nového loga, resp. vizuálního stylu v podobě navržené Věrou Marešovou dosud odmítlo 5 fakultních senátů UP, a to akademický senát právnické, pedagogické, filozofické, lékařské fakulty a fakulty tělesné kultury.

O závěru zasedání senátu přírodovědecké fakulty vás budeme informovat.

Vaše petiční hlasy i názory do diskuze samozřejmě dále přijímáme na uvedených e-mailových adresách. Omlouváme se, že nemůžeme reagovat jednotlivě na každý z nich, ale ujišťujeme vás, že všechny vaše e-maily budou předány panu rektorovi jako v předchozích případech.

 

   
           
           
     

Závěry z jednání Senátu UP ze dne 30. dubna 2008

   
           

Rektor Univerzity Palackého není definitivně rozhodnut, jak naloží s výsledkem veřejné soutěže na jednotný vizuální styl UP. Na zasedání senátu dne 30. dubna 2008 byl mj. vyjádřen názor, že kompletní varianty vítězného loga a jednotného vizuálního stylu (odkaz naleznete na těchto webových stránkách) mají být prezentovány na webových stránkách UP široké akademické obci, aby všichni její členové měli dostatek času k utvoření názoru a k případné reakci. Zdůrazňujeme, že rektor Univerzity Palackého není v žádném případě vázán řídit se názorem akademické obce, jistě však k němu může přihlédnout.

Petice již byla předložena rektorovi Univerzity Palackého na zmíněném zasedání senátu. Děkujeme vám za vyjádřenou podporu. Protože však stále přicházejí vaše podpůrné e-maily, necháváme otevřeny obě e-mailové schránky (petice.logo@centrum.cz a petice.student@centrum.cz), kam můžete i nadále směřovat svoje hlasy ve prospěch Petice proti novému logu UP. Do této chvíle (2. 6.) se podařilo nashromáždit cca 1900 hlasů.  Petice splnila svůj účel do té míry, že ukázala na komplikovanost celého problému a pomohla otevřít další diskuzi. Doufejme, že tato diskuze pomůže při rozhodování o budoucnosti nového loga.

Vyzýváme vás tedy, abyste své názory a komentáře – a to podpůrné i kritické – vyjadřovali formou e-mailu na adresu: diskuze.logo@centrum.cz. Připojte prosím své jméno, katedru a to, zda jste student, pedagog či jiný zaměstnanec UP. Pokud trváte na anonymitě, jméno neuvádějte.

Vaše e-maily budou archivovány a předány rektorovi, odstupujícímu Senátu UP na jeho posledním zasedání a nově zvolenému Senátu UP na prvním zasedání.

 


 

(Pro zvětšení klikněte na obrázek)

 

 

 

(Pro zvětšení klikněte na obrázek)

 

(Pro zvětšení klikněte na obrázek)

 

 
     
     

 

Zajímají nás vaše názory zejména na tyto otázky:

 • Potřebuje Univerzita Palackého nové logo?

 • Potřebuje Univerzita Palackého jednotný vizuální styl?

 • Proč ano/ne?

 • Má případné nové logo přímo vyjadřovat historickou tradici UP?

 • Má se Univerzita Palackého prezentovat především jako tradiční instituce s hlubokou historickou tradicí, nebo jako moderní flexibilní pracoviště?

 • Jaké má být nové logo UP? Jaká kritéria by mělo splňovat? Čeho by se naopak mělo vyvarovat?

 • Má být konkrétní, nebo abstraktní? Má být významově jednoznačné, nebo mnohoznačné?

 • Co konkrétně považujete za pozitiva vítězného návrhu?

 • Co konkrétně považujete za negativa vítězného návrhu?

 • Můžete se jako akademičtí pracovníci či studenti s nově navrhovaným logem ztotožnit?

 • Jak bude podle vás nově navrhované logo působit na veřejnost?

 
   
       

Pro optimální zobrazení

 doporučujeme instalaci Quick Time

 Playeru a Java aplikace

 

       

 

           
           
     

Iniciátoři petice

PhDr. Jan Schneider, Ph.D.        PhDr. Petr Pořízka         Mgr. Lenka Krausová

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta UP

 

   
           
     

Sledujte tyto webové stránky, budeme vás průběžně informovat.

   
           
     

Copyright © Petr Pořízka, 2008
Poslední aktualizace: 11. 06. 2008